Šachový svaz České republiky už více než 110 let pečuje o rozvoj šachů – jako sportovní disciplíny i jako cesty k rozvíjení lidské osobnosti.

more

Šachový svaz České republiky

Šachový svaz České republiky už více než 110 let pečuje o rozvoj šachů – jako sportovní disciplíny i jako cesty k rozvíjení lidské osobnosti. Usilujeme o důstojnou reprezentaci České republiky na mezinárodní scéně a snažíme se o propagaci a popularizaci královské hry.

Šachy jsou součástí školních osnov ve více než 30 zemích a v roce 2012 přijal Evropský parlament deklaraci, ve které doporučuje zavedení šachů do vzdělávacích systémů v členských státech EU.  Touto cestou se ubírá i Šachový svaz České republiky s projektem Šachy do škol.

Šachy totiž rozvíjejí abstraktní a logické myšlení, zlepšují koncentraci a v neposlední řadě učí správně se rozhodovat.

Však šachy hrál i myslitel Jára Cimrman …



 

 

Sign in

Forgot password

I’m here for the first time and want to register