Základní a mateřská škola pro 200 dětí s jídelnou, rozlehlou parkovou zahradou, malým vlekem a bohatými zájmovými činnostmi.

more

type

For

size

Colour

30 product

ZŠ a MŠ Špindlerův Mlýn

V malebném horském středisku Špindlerův Mlýn, díky záštitě města, byla vybudována mateřská a základní škola se sportovním zaměřením. 

Díky skvělým podmínkám, tak MŠ nabízí svým žákům výuku lyžování již od mateřské školky. Pro vyšší stupeň základní školy jsou žákům nabízeny pravidelné týdenní sportovní kurzy jako například vodácký, týden vodních sportů, horolezecký nebo paraglidingový.

Základní škola je též profilována jako „škola s rozšířenou výukou přírodovědných předmětů“. Žákům je k dispozici počítačová učebna vybavená 16 počítači, školní dílna, kuchyňka, keramická dílna, multimediální učebna a učebna pro výuku praktik z fyziky, chemie a přírodopisu. Všechny třídy disponují interaktivními tabulemi, či „gigantickými tablety“.

Škola pravidelně organizuje výjezdy žáků do zahraničí a výměnné pobyty německých žáků ve Špindlerově Mlýně.

Sign in

Forgot password

I’m here for the first time and want to register