Společnost přátel Gymnázia Nad Kavalírkou

Gymnázium Nad Kavalírkou nese svůj název po tamní usedlosti. Budova je situována jako samostatný objekt s velkou zahradou ve vilové čtvrti Košíře, uprostřed parkové zeleně s nádherným výhledem na Prahu. 

Mladá a dynamicky se rozvíjející škola nabízí svým uchazečům ucelený studijní program s cílem vybavit své žáky pro další navazující studium. Především umožňuje studentům zcela jiný způsob vzdělávání, založený na samostatnosti, funkčním uplatnění logických postupů i na orientaci v mezioborových vztazích. 

Prostorové podmínky pro výuku jsou ve škole velmi dobré, prakticky každý předmět má svou odbornou, moderně vybavenou učebnu či laboratoř. Navíc škola nabízí nepřebernou škálu možností, jak zužitkovat volnočasové aktivity. Studenti se mohou věnovat různým odvětvím sportu, kreativní činnosti, dramatické a hudební výchově atp.

type

For

size

Colour

26 product

Sign in

Forgot password

I’m here for the first time and want to register